Kadra

Kadrę pedagogiczną Żłobka „Bajkowa Kraina” tworzy zespół wykształconych, wysoko kwalifikowanych i kreatywnych opiekunek oraz pomocy opiekunek dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę w naszej placówce.

Są to odpowiednio przygotowani i doświadczeni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z Dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Posiadają bardzo dobry kontakt z Dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych opiekunki dziecięce stymulują wszystkie sfery osobowości Dzieci, dbając o ich właściwy rozwój.

W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody, koncepcje i formy pracy, które gwarantują opiekę, wychowanie oraz nauczanie na najwyższym poziomie.

W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, manualnie, muzycznie i teatralnie, co pozwala na rozwijanie oraz kreowanie indywidualnych zainteresowań, talentów u każdego Dziecka.

W pracy nasza kadra opiera się na podstawowych założeniach, że:

  • Każde Dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia.
  • Każde Dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości, braki oraz ograniczenia.
  • Wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną Dziecka opartą na wzajemnej współpracy i relacji między opiekunami a rodzicami.

Wszystko odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku Dziecka.

Zapewniamy codzienny kontakt opiekuna z rodzicem podczas którego opiekun udzieli wyczerpujących odpowiedzi na temat zachowania oraz osiągnięć Dziecka.

Dołożymy wszelkich starań aby czas spędzony w „Bajkowej Krainie” był czasem radosnym i beztroskim, a każde Dziecko codziennie rano przychodziło do nas z uśmiechem!