Opłaty

czesne: 809,00 PLN / miesiąc

(od 01.01.2020 czesne: 950,00 PLN / miesiąc)

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne

język angielski 1 x w tygodniu

zajęcia plastyczno-muzyczne

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

bajkoterapia

dogoterapia

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

catering: 11,00 PLN /stawka dzienna

(od 01.01.2020 catering: 12,00 PLN / stawka dzienna)

w przypadku nieobecności Dziecka stawka za catering nie jest liczona

wyprawka: 200,00 PLN /rok

artykuły plastyczne,

wycieczki,

teatrzyki

prezenty okolicznościowe:

(sesje zdjęciowe, Dzień Dziecka, Gwiazdor, Mikołaj, Zając, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca)

ubezpieczenie: składka dobrowolna roczna (PZU)

37,00 PLN /rok

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1520 1000 0092 3418 0066

BEZPŁATNY TYDZIEŃ ADAPTACYJNY !!!