Opłaty

 

czesne: 809,00 PLN / miesiąc

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia plastyczno-muzyczne

bajkoterapia

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

nauka samoobsługi

dogoterapia

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

catering: 10,50 PLN /stawka dzienna

w przypadku nieobecności Dziecka stawka za catering nie jest liczona

wyprawka: 200,00 PLN /rok

artykuły plastyczne,

wycieczki,

teatrzyki

ubezpieczenie: składka dobrowolna roczna (PZU)

37,00 PLN /rok

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1520 1000 0092 3418 0066

BEZPŁATNY TYDZIEŃ ADAPTACYJNY !!!