Oferta w ramach WRPO 2014-2020 – Sieraków

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Od  września 2020 w  Sierakowie powstaje nowy żłobek dla 40 Dzieci
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020
W związku z rozpoczęciem rekrutacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Bajkowa Kraina – Twój żłobek w Sierakowie” Nr projektu nr RPWP.06.04.01-30-0022/19 realizowanym przez Beneficjenta projektu firmę UNIPERFEKT – MONIKA KANDULSKA, która od 4 lat prowadzi żłobki i przedszkola na terenie Wielkopolski.

Kto może się zgłosić?
1.      Projekt skierowany jest do pracujących Rodziców/Opiekunów Prawnych  dzieci w wieku do lat 3 doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad  dziećmi do lat 3,  w tym do ww. osób będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/tacierzyńskim/rodzicielskim zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków (woj. wielkopolskie).
2.      Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo Rodziców/Opiekunów Prawnych  dzieci w wieku do lat 3 doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad  dziećmi do lat 3,  w tym do ww. osób będących w trakcie przerwy związanej z urlopem wychowawczym  zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków (woj. wielkopolskie).

Jak się zgłosić?
Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna do pobrania na stronie Beneficjenta: www.bajkowakraina46.pl w zakładce „ŻŁOBEK-SIERAKÓW”.
Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczać w terminie rekrutacji w następujący sposób:
1.      przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta: UNIPERFEKT – MONIKA KANDULSKA
Ul. Górczyńska 46/1, Poznań 60-132 (decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta)  LUB
2.      złożyć osobiście w filii Biura Projektu w  Sierakowie (adres: Plac Powstańców Wielkopolskich nr 4 wejście od ul. Kowalskiej)  podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:
·         20 czerwca  /SOBOTA/         od godz. 8.00 do 14.00
·         27 czerwca  /SOBOTA/         od godz. 8.00  do 14.00  

·         4 lipca  /SOBOTA/         od godz. 8.00  do 14.00

·         11 lipca /SOBOTA/         od godz. 8.00  do 14.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Dzieci osób przyjętych do udziału w projekcie zostaną objęte opieką żłobkową od września 2020r.