Opłaty

W ramach projektu WRPO 2014-2020

czesne wraz z wyżywieniem: 90,81 PLN / miesiąc

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne

zajęcia plastyczno-muzyczne

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

bajkoterapia

Teatrzyk 1 x w miesiącu

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

ubezpieczenie: składka dobrowolna roczna (PZU)

37,00 PLN /rok


Miejsca niedotowane: 

(poza projektem WRPO)

czesne: 600,00 PLN / miesiąc

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne

zajęcia plastyczno-muzyczne

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

bajkoterapia

Teatrzyk 1 x w miesiącu

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

catering: 12,00 PLN /stawka dzienna

w przypadku nieobecności Dziecka stawka za catering nie jest liczona

wyprawka: 200,00 PLN /rok

artykuły plastyczne,

wycieczki,

teatrzyki,

sesje zdjęciowe,

prezenty okolicznościowe:

( Dzień Dziecka, Gwiazdor, Mikołaj, Zając, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca)

ubezpieczenie: składka dobrowolna roczna (PZU)

37,00 PLN /rok

Nr rachunku bankowego: