Opłaty

 W ramach projektu WRPO 2014-2020

czesne wraz z wyżywieniem: 240,00 PLN / miesiąc

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne

zajęcia plastyczno-muzyczne

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

bajkoterapia

dogoterapia 1 x w miesiącu

Pro Sinfonika 1 x w miesiącu

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

Miejsca niedotowane

czesne : 500,00 PLN / miesiąc

catering : 11,00 PLN / stawka dzienna

w przypadku nieobecności Dziecka stawka za catering nie jest liczona

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne

zajęcia plastyczno-muzyczne

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

bajkoterapia

dogoterapia 1 x w miesiącu

Pro Sinfonika 1 x w miesiącu

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

ubezpieczenie: składka dobrowolna roczna (PZU)

37,00 PLN /rok

Nr rachunku bankowego: 73 1050 1520 1000 0097 1644 6639