Opłaty

 W ramach projektu WRPO 2014-2020

czesne wraz z wyżywieniem: 240,00 PLN / miesiąc

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka