Ramowy plan dnia

7.00 – 8.15        schodzenie się Dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy grupowe

8.15 – 8.30        czynności higieniczne

8.30 – 9.00       śniadanie

9.00 – 9.20       czynności higieniczne

9.20- 10.15      zajęcia dodatkowe

10.15 – 10.30   czynności higieniczne 

10.30 – 12.15    zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej (zajęcia ruchowe, plastyczne, techniczne, muzyczne), zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw / spacer)

12.15  – 12.30   czynności higieniczne

12.30 – 13.00   obiad pierwsze danie (zupa)

13.00 – 14.00   relaksacja, czytanie bajek, słuchanie muzyki, leżakowanie

14.15 – 14.45    obiad drugie danie

14.45 – 15.00   czynności higieniczne

15.00 – 15.30   zabawy swobodne

15.30 – 15.45   podwieczorek

15.45 – 17.00   wspólne gry i zabawy według zainteresowań, konstrukcyjne, tematyczne

 

Język angielski : wtorek, czwartek, piątek

Aktywny Przedszkolak : czwartek

Logopeda : środa