Kadrę pedagogiczną Żłobka “Bajkowa Kraina” tworzy zespół wykształconych, wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych opiekunek oraz pomocy opiekunek dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę w naszej placówce.

Są to odpowiednio przygotowani i doświadczeni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z Dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Posiadają bardzo dobry kontakt z Dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. 

W podejmowaniu działań opiekuńczo – wychowawczych opiekunki dziecięce stymulują wszystkie sfery osobowości Dzieci, dbając o ich właściwy rozwój. 

W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody, koncepcje i formy pracy, które gwarantują opiekę, wychowanie oraz nauczanie na najwyższym poziomie. 

W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, manualnie, muzycznie i teatralnie, co pozwala na rozwijanie oraz kreowanie indywidualnych zainteresowań talentów każdego Dziecka.

W pracy nasza kadra opiera się na podstawowych założeniach, że:

  • Każde Dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia.
  • Każde Dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości, braki oraz ograniczenia.
  •  Wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną Dziecka opartą na wzajemnej współpracy i relacji między opiekunami a rodzicami. 

Wszystko odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku Dziecka. 

Zapewniamy codzienny kontakt opiekuna z rodzicem podczas którego opiekun udzieli wyczerpujących odpowiedzi na temat zachowania oraz osiągnięć Dziecka. 

Dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony w “Bajkowej Krainie” był czasem radosnym i beztroskim, a każde Dziecko codziennie rano przychodziło do nas z uśmiechem !