Bajkowa Kraina

Przedszkole - Poznań

Oferta

Nasze przedszkole działa w oparciu o program MEN oraz autorskie projekty edukacyjne opracowane przez nauczycieli, wzbogacające przyswajanie wiedzy. Codzienne zajęcia ujęte są w Ramowym Rozkładzie Dnia. Stawiamy na zrównoważony rozwój Dziecka tj. proporcjonalny stosunek nauki, zabawy, odpoczynku oraz zajęć ruchowych i manualnych.

Kwota za czesne obejmuje :

 -język angielski 3 razy w tygodniu

 -gimnastyka (ogólnorozwojowa i korekcyjna) codziennie

 -rytmika 1 raz w tygodniu

-NOWOŚĆ zajęcia taneczne z Tucandance 1 raz w tygodniu

 -NOWOŚĆ odlotowe pokazy czyli żywa lekcja przyrody 1 raz w miesiącu

 -warsztaty kulinarne 1 raz w miesiącu

 -warsztaty plastyczne

-dogoterapia 1 raz w miesiącu

      -koncerty Pro Sinfoniki 1 raz w miesiącu

-teatrzyk 1 raz w miesiącu

Dodatkowy pakiet zajęć : 

 „Aktywny Przedszkolak” są to zajęcia sportowe dla Dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Cykliczne, zorganizowane i profesjonalne zajęcia ruchowo – sportowe na terenie przedszkola z wykorzystaniem piłek o różnych rozmiarach i innego sprzętu sportowego.

„Judo” zajęcia sportowe dla Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Od roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęliśmy  wdrażanie w pracy

dydaktyczno-wychowawczej pedagogikę planu daltońskiego.

Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957). Plan daltoński zyskał popularność dlatego, że umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdraża Dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności
2. Nauka samodzielności
3. Nauka współpracy

Edukacja daltońska  przede wszystkim umożliwia Dzieciom:
– swobodę w wykonywaniu działań,
– naukę odpowiedzialności za siebie i za innych,
– zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie,
– możliwość włączenia w różnego rodzaju aktywności jednocześnie,
– naukę respektowania innych,
– naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.

Wizualizujemy dni tygodnia – stosowanie systemu kolorów dnia. Każdy dzień tygodnia ma swój kolor . Dzięki temu, że każdy dzień oznaczony jest kolorem, nawet najmłodsze Dzieci mogą zdobywać umiejętność identyfikowania dni tygodnia, zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać lub odczytywać ich nazwy.

Wizualizujemy program dnia – poprzez wizualizację programu z „dziennymi rytmicznymi kartami”, Dzieci czują się odpowiedzialne za dzienny program i uczą się planować pracę. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia, co w konsekwencji rozbudzi poczucie odpowiedzialności.

Wizualizujemy zadania przedszkolne – w grupach przedszkolnych Daltona używamy „tygodniowego przydziału zadań na tablicy.” Podczas porannego programu Dzieci wybierają zadanie z „tablicy zadań”. Nauczyciel wybiera kilka
różnych zadań w każdym tygodniu, zadania te pochodzą z normalnego programu zadań wymaganych dla danego wieku. Współpraca pomiędzy uczniami jest ważnym elementem edukacji Daltona.

Wizualizujemy współpracę – następnym krokiem w rozwijaniu umiejętności Dzieci będzie wykonanie zadania w parach. Każdego tygodnia pary będą się zmieniać, co pozwoli Dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki.
Dzieci mogą bawić się z przyjacielem / przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek.

Tablica z obowiązkami porządkowymi – z doświadczenia wiemy, że Dzieci bardzo lubią pomagać innym, chcą wykazywać inicjatywę, lubią czuć się ważne. Właśnie dlatego, by wspierać i dawać im poczucie odpowiedzialności zadania porządkowe, takie jak: układanie zabawek, pomoc przy nakrywaniu do stolików, rozdawanie przyborów i inne, są powierzane określonym Dzieciom.

Wizualizacja czasu – zegar daltoński  – spełnia on swoją rolę przy wyznaczaniu czasu na spożywanie posiłków, na zabawę, sprzątanie. Bardzo istotną rolę spełnia w czasie wolnym, kiedy Dzieci maja czas na zabawę swobodną
Obserwując ruchy wskazówek widzą, że czas ten się kończy.

                         zegar daltoński                dni tygodnia daltońskie                036049tabdal

Bezpieczeństwo!

Bajkowa Kraina
…to miejsce zapewniające Dzieciom bezpieczeństwo i wysoki poziom edukacji.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Najmłodszych, wszystkie nasze placówki wyposażone są w monitoring. Pracujemy 12 miesięcy w roku w godzinach od 7:00 do 17:00 – pięć dni w tygodniu. 

Bajkowa Kraina

uczymy Dzieci uczuć od rodziców!

Do każdego Dziecka podchodzimy indywidualnie. Zapewniamy domową i rodzinną atmosferę. Staramy się, aby Dzieci czuły się u nas jak w domu otoczone ciepłą i miłą opieką. Z pomocą opiekunów oraz nauczycieli rozwijały swoje zdolności i zainteresowania, wykorzystując potencjał jaki drzemie w każdym z nich!

Poznań

BAJKOWA KRAINA POZNAŃ - WIRTUALNY SPACER
 
Przedszkole „Bajkowa Kraina”
ul. Górczyńska 46/1
60-132 Poznań
telefon: 533 522 062 
e-mail: bajkowakraina46@gmail.com
zapraszamy na nasz Facebook: Przedszkole Bajkowa Kraina – Poznań

ZAJMUJEMY SIĘ TWOIM DZIECKIEM Z DBAŁOŚCIĄ!

Poznaj nas lepiej!