Kadrę Przedszkola “Bajkowa Kraina” tworzy zespół doświadczonych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli i specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele naszego przedszkola realizując program korzystają zarówno ze sprawdzonych wzorców dydaktycznych jak i nowatorskich, kreatywnych metod pedagogiki.

W swojej pracy nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego Dziecka.

Poprzez różnorodne metody pracy z Dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, motywowanie oraz uczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, współpracy i współdziałania w grupie gruntownie przygotowują Dzieci do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

 

Dzieci w naszym przedszkolu są pod opieką specjalistów: logopedy i psychologa. Logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne, oferuje konsultacje i porady. Każde Dziecko korzysta z diagnozy logopedycznej, a dla Dzieci zakwalifikowanych zapewniamy indywidualne zajęcia.

Psycholog wspiera kadrę pedagogiczną, uczestniczy w zajęciach z dziećmi, a także udziela Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudności wychowawczych.