Miejsca dofinansowane
z budżetu Miasta Poznania do dnia 30.06.2024

czesne wraz z wyżywieniem  1.300,00 PLN / miesiąc

opłata wpisowa: 500,00 PLN / jednorazowa*

opieka dzienna w godzinach 7.00 do 17.00

zajęcia dydaktyczne wg autorskiego planu miesięcznego

zajęcia plastyczno-muzyczne

zajęcia konstrukcyjno –  manipulacyjne (rozwijające zdolności manualne)

gimnastyka i rytmika

język angielski

Pro Sinfonika

teatrzyki

bajkoterapia

dogoterapia

nauka samoobsługi

opieka pielęgniarki

Wszystkie zajęcia, sposób ich prowadzenia i czas trwania jest dostosowany do wieku i umiejętności dziecka

*w przypadku rezygnacji opłata wpisowa nie jest zwracana


Nr rachunku bankowego:

91 1050 1520 1000 0092 3418 0066