7.00 – 8.45        schodzenie się Dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań, zabawy grupowe

8.45 – 9.00        czynności higieniczne

9.00 – 9.30       śniadanie

9.30 – 9.50       czynności higieniczne

9.50- 11.40      zajęcia dydaktyczne według podstawy programowej (zajęcia ruchowe, plastyczne, techniczne, muzyczne), zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw / spacer), zajęcia dodatkowe

11.40 – 12.00   czynności higieniczne 

12.00 – 12.30   obiad pierwsze danie (zupa)

12.30 – 13.45   relaksacja, czytanie bajek, słuchanie muzyki, leżakowanie

13.45 – 14.30    obiad drugie danie, podwieczorek

14.30 – 14.50   czynności higieniczne

14.50 – 17.00   wspólne gry i zabawy według zainteresowań, konstrukcyjne, tematyczne, zabawy swobodne