Nabór dzieci do żłobka prowadzimy poprzez elektroniczny system

NABÓR – ŻŁOBKI

Wygenerowany wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka prosimy dostarczyć do naszej placówki,

lub zeskanować i przesłać e-mailem na adres:

bajkowakraina46@gmail.com

Prosimy o dokładne i kompletne wypełnienie zgłoszenia